1.l logopédiai osztály


"Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud." / Móricz Zsigmond /


Nagyiványi Csilla
Nagyiványi Csilla

Nagyiványi Csilla tanítónő vagyok. 31 éve tanítok a Móra Ferenc Általános Iskolában, ahová gyerekként magam is 8 évig jártam. 

Több mint 20 éve tanítok logopédiai osztályban. Az osztályunkba a Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján kerülhetnek be a beszéd és nyelvi fejlődésükben gátolt, beszédészlelési és beszédértési problémával küzdő gyermekek. 

Az osztálylétszámunk max. 13 fő lehet, ami nagyon ideális, hiszen így valóban megvalósulhat az egyéni bánásmód, a személyre szabott fejlesztés. Nagy hangsúlyt fektetek a képességfejlesztés mellett az érzelmi intelligencia fejlesztésére, a közösségépítésre is, így az osztályunk légköre családias, meghitt.

A Meixner-féle olvasástanítási módszerrel tanulunk, ami szótagoló-szintetizáló módszer és a betűtanítási sorrend úgy van összeállítva, hogy kerüli a homogén gátlásokat. Óráimat igyekszem minél szemléletesebbé, játékosabbá tenni, hogy ne csak felkeltsem, hanem fent is tartsam tanulóim figyelmét. Fontosnak tartom, hogy gyerekeim a megtapasztalás útján szerezzék meg ismereteiket, ezért sok eszközzel segítem tevékenységüket ( időnként számítógépes gyakorló játékokkal is ). A tanítás mellett logopédusunk heti 2-3 óraszámban, párban illetve 3 fős kiscsoportban foglalkozik velük, a beszédjavításon kívül készségeket, képességeket is fejleszt.

Hiszem és tapasztalom is, hogy a rendszeres mozgással a gyerekek értelme is jobban fejlődik. A mindennapos testnevelés óráinkba az Alapozó Terápia gyakorlatait is becsempészem, illetve úszni is járunk. Mozgásfejlesztő gyógypedagógus kiscsoportra bontva foglalkozik velük.

Az egyik legfontosabb módszertani eszközöm a dicséret, a pozitív megerősítés. Minden órán igyekszem sikerélményhez juttatni őket, hiszen így szívesebben tanulnak, vesznek részt a tanulók az órákon. Célom, hogy megszeressék a tanulást, belső motivációjuk kialakuljon, így nyitottá váljanak a világra is.


"Javításra idődet ne sajnáld. A javítás is alkotás. Gyöngy, gyémánt, ha csak borsónyi is, értékesebb magánál a koronánál. S, ha egy nap csak egy gyémántszemet alkotsz is, egy mondatban vagy csak egy szóban: gyűrűbe illesztettél drágakövet." /Gárdonyi Géza/  


Elsőseim avatása
Elsőseim avatása

4.-es osztályom
4.-es osztályom

LOGOPÉDIAI OSZTÁLYOK

Logopédiai osztályainkba szakértői papír alapján tudjuk fogadni a gyerekeket, a nem iskolánk körzetébe járókat is. Ők négy éven át külön osztályban gyógypedagógusok segítségével válnak alkalmassá, hogy tanulmányaikat többségi osztályokban folytathassák. Hagyományos oktatási környezet mellett a vegyes ill. az interaktív oktatási környezet is jelen van a tanulásszervezésünkben. Ebbe az osztályba felvett gyerekek is választhatják a családi életre nevelést.

A logopédiai problémákkal küzdő kisgyerekek számára (amennyiben vezető tünet valamilyen logopédiai probléma) ideális egy kisebb létszámú iskolai csoportban elvégezni az iskolai alapozó szakaszt.

Az osztályhoz rendelt saját logopédus, a pedagógusok felkészültsége nagyban hozzájárul a diszlexia, diszgráfia perevencióhoz.

A gyermekek teljesítik az általános iskola alapkövetelményeit, de plusz gyógypedagógiai megsegítésben (logopédus, mozgásterapeuta), elnyújtott haladásban, és a Meixner olvasás, írás tanítási módszerrel nagy segítséget kaphatnak kezdeti hátrányuk leküzdésében.

Ugyanakkor, a gyermekek ugyanazokat a lehetőségeket megkapják iskolánkban, mint a többségi osztályok kisdiákjai. A digitális oktatás alapjait, az online eszközök bevezetését, gyakorló programokat stb.

A szülők az óvónők és az óvodai logopédus ajánlásával kérvényezhetik gyermekük vizsgálatát a Beszédvizsgálóban. Mi nagy szeretettel várjuk leendő tanítványainkat ezen a speciális területen.


Pillanatképek a mozgásfejlesztő óráról

Fotók: Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény fejlesztő tanára.